KONTAKT:

Infolinka: 0850 111 272
e-mail: quatrofinancnydom@cfh.sk
Kontakt pre média: tlacove@cfh.sk

SÍDLO:

Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130
zapísaná v OR OS Prešov, odd: Sa, vl.č. 10315/P

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Consumer Finance Holding, a.s.
Quatro Finančný Dom
Ul. 29. augusta 3
058 01 Poprad


NAPÍŠTE NÁM:Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 10315/P (ďalej len ,,CFH") Vám oznamuje nasledovné informácie: CFH je zapísaná ako Samostatný finančný agent v podregistroch poistenia a zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov vedenom NBS pod číslom: 5644. CFH ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie úverov výlučne s jedným veriteľom, ktorým je Všeobecná úverová banka, a.s.. Všeobecná úverová banka, a.s. je vydavateľom Autokarty. CFH ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie poistenia s viacerými poisťovňami. Spoločnosť CFH, a.s. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie dokladov a dokumentácie.
Consumer Finance Holding, a.s. je členom skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo.


Informácie podľa §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Nebankový register
Formulár finančný agent

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. umožňuje klientom uplatniť a vybaviť reklamáciu na základe platného Reklamačného poriadku, ktorý nájdete TU.


VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠIU POBOČKU

Quatro Finančný Dom nájdete vo vybraných nákupných centrách.

NÁJSŤ POBOČKU

KONTAKTUJTE NÁS

  Sme tu pre vás.

NAPÍŠTE NÁM

  Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 111 272