INFOLINKA:

0850 123 440 

SÍDLO:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava
IČO: 313 20 155
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd: Sa, vl. č. 341/B

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Quatro Finančný Dom
Ul. 29. augusta 3
P. O. BOX 87
058 01 Poprad

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Potrebné informácie vám ochotne poskytneme aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Stačí ho vyplniť a jednoducho odoslať.

VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠIU POBOČKU

Quatro Finančný Dom nájdete vo vybraných nákupných centrách.

NÁJSŤ POBOČKU

KONTAKTUJTE NÁS

  Sme tu pre vás.

NAPÍŠTE NÁM

  Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440